Privacy policy

PERSONLIG INFORMASJON
Når du handler hos oss, er du enig i at Peach Tights lagrer og bruker informasjonen din, som vi gjør for å håndtere og levere bestillingen din, og å la deg som kunde dra nytte av våre nyheter / tilbud i form av nyhetsbrev. Dataene vi samler er ikke i et offentlig register og er derfor ikke synlige for andre personer eller selskaper. Vi vil under ingen omstendigheter selge eller overføre dine personlige opplysninger til noen andre.

Hvis noe av informasjonen er misvisende, ufullstendig eller feil, vil vi selvfølgelig rette den hvis / når du informerer oss. Du kan også be om at informasjon om deg blir slettet.

 Betaling(Vipps): Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering: Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.